Publicaties


Paulien heeft haar gedachtengoed verwoord in diverse publicaties:

Reacties zijn van harte welkom.

Uit het harnas!

Vier wegen naar Authentiek en Verantwoord Leiderschap (2005)

Paulien Assink heeft met Uit het Harnas een boek geschreven dat inspireert en aanzet tot het inslaan van nieuwe wegen. Zij biedt een integrale visie op de ontwikkeling van leiders, teams, organisaties en uiteindelijk de wereld.

Het managen van mensen binnen de geijkte kaders en met de bekende tools biedt in de praktijk van alledag niet langer het houvast dat ons vaak wordt voorgespiegeld. Er is dringend behoefte aan leiders die in staat zijn om te gaan met turbulente en snelle veranderingen in de omgeving en het volle potentieel kunnen aanboren van mensen. De ervaring leert dat de sleutel om dit tot stand te brengen vooral in leiders zelf aanwezig is. Authentieke leiders zijn mensen die zelf zijn en in de praktijk waarmaken wat ze in hun organisaties en de wereld teweeg willen brengen. Ze belichamen zelf wat ze van anderen vragen en verwachten. Ze hebben een inspirerende invloed op hun omgeving, ze laten de mensen om hen heen zien dat het mogelijk is om het leven ten volle te leven en daarbij al je talenten in te zetten.

Authenticiteit laat zich ‘ont-wikkelen’: het is een potentie die in ieder mens al aanwezig is. Deze ‘ont-wikkeling’ kan krachtig worden gestimuleerd langs vier wegen van authentiek en duurzaam leiderschap.

 • De fysieke weg: gaat over het respectvol omgaan met ‘het huis’ waarin wij wonen: ons lichaam en de aarde waarop we leven. Het gaat ook over het vermogen om ontspannen en duurzaam resultaten behalen in verbinding met de mogelijkheden die er zijn. Kernwoorden zijn: vitaliteit, duurzaam ondernemerschap, co-creatie en moeiteloze manifestatie
 • De emotionele weg gaat over het vermogen om in verbinding te zijn met ons hart om van daaruit duurzame relaties te ontwikkelen. Het betekent ook dat we in staat zijn om onszelf te bevrijden van beperkende emoties en beter om te leren gaan met verschillen. Sleutelwoorden zijn: moed, compassie en liefde.
 • De mentale weg: betreft het vermogen om de werkelijkheid steeds weer met nieuwe ogen te bekijken en onderliggende patronen te ontdekken in een snel veranderende wereld. Het is ook de kunst om een context te creëren waarin er optimaal gebruik gemaakt wordt van alle intelligentie.
  Kernwoorden zijn: heldere visie, leren luisteren naar je intuïtie en innerlijke wijsheid.
 • De spirituele weg gaat over het persoonlijke weten wat het beste is wat jij aan jezelf en je omgeving te bieden hebt. Kernwoorden zijn: Calling, hogere dienstbaarheid en inspiratie.

Door jezelf op alle vier deze wegen te ontwikkelen kom je dichter bij je authentieke zelf en leer je meer en meer vertrouwen en ervaren op de vrijwel onbeperkte potentie die we als mensen in ons hebben om het leven van onze dromen te leiden en daarbij respectvol om te gaan met de planeet waarop we leven.

Het boek Uit het Harnas biedt een keur van verhalen en oefeningen waarmee je je kunt ontwikkelen om een authentiek en verantwoord leider te worden. Het is een inspiratiebron voor leiders, managers, coaches, consultants en iedereen die leiding wil geven aan haar eigen leven.

Sinds het uitkomen van het boek is Paulien Assink een veelgevraagd gastspreker en workshopleider. Haar lezingen en workshops zijn inspirerend, interactief en integraal qua aanpak.


ISBN 978 90 470 0121 8
Ook verkrijgbaar als e-book.
Bekijk de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk.

Uit het harnas

Maskers af
Uit het harnas
De tijd is rijp
Om diegene te zijn
Die je altijd al was
Aan het worden bent
En zult zijn

Het is tijd
Om op te staan
En te laten zien
Wat jij in huis hebt
Jouw verborgen schat
Actief in te brengen
En te delen

De toekomst Is er al!
Zoveel mogelijkheden
Elke dag opnieuw

Paulien
13 februari 2005

Samenspel

De kunst en praktijk van V/M Leiderschap (2009)

“Anno 2009 leven we in een tijd van crisis. Daar is iedereen het wel over eens. Maar de vraag is hoe we die crisis moeten duiden. Is het iets tijdelijks, dat we kunnen repareren om daarna op de oude voet verder te gaan? Of is er iets fundamentelers aan de hand? Wij denken dat het vooral een overgang is naar een nieuwe fase in het menselijk bewustzijn en in de manier waarop we in het leven staan. […] Hoe dit alles in concrete situaties vorm kan krijgen is het onderwerp van de zoektocht waaraan meer en meer mensen deelnemen, en waarin pioniers als Paulien Assink vooroplopen. Zij maakt in dit boek een verkenningsreis naar nieuwe mogelijkheden van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten die in een nieuw samenspel tot meer duurzaamheid en een evenwichtiger verdeling leidt van wat de aarde ons aan mogelijkheden, bronnen en kansen biedt. […] In dit boek wordt diepgaande ervaringswijsheid gecombineerd met praktische handreikingen om meer bewust en evenwichtig te handelen in de dagelijkse praktijk. We kunnen dit boek dan ook van harte aanbevelen!” – Herma en Herman Wijffels

We zijn scheefgegroeid. Te veel nog staat het oude mannelijke leiderschap centraal in onze wereld. Korte termijnfocus en stoere daadkracht overheersen management en bestuur. Daarbij wordt het vrouwelijke aspect – de dienstbaarheid aan het grote geheel en het luisteren naar ons hart en intuïtie – verwaarloosd en genegeerd. Paulien Assink laat ons zien dat de terugkeer van het vrouwelijke aspect zeer belangrijk is om tot betere en breed gedragen oplossingen te komen voor de complexe uitdagingen waar we als mensheid voor staan. Als het mannelijke en vrouwelijke aspect elkaar gaan steunen, wordt leiderschap een samenspel van krachten en nieuwe mogelijkheden. Je mannelijke kant is de scheppende energie die het mogelijk maakt dat je dromen duurzaam gerealiseerd worden. Je vrouwelijke kant is de kant die luistert naar alle potentieel in mensen en die de vruchtbare bodem schept waarop we kunnen komen tot ongekende bloei en innovatie.

V/M leiderschap stelt je voor de uitdaging om beide polen in jezelf te verenigen waardoor je:

 • zowel jezelf krachtig en duurzaam manifesteert als de voorwaarden schept waarin anderen kunnen excelleren;
 • zowel moedig leert staan voor jouw waarheid als hart heeft voor de ontwikkeling van anderen;
 • zowel een heldere visie uitdraagt als echt luistert naar wat anderen bezielt;
 • zowel je eigen passie nastreeft als dienstbaar bent aan het grotere geheel;
  V/M leiderschap is de levenskunst waarbij we een verbinding maken tussen het beste wat het vrouwelijke en het mannelijke principe ons te bieden heeft.

Sinds 2009 geeft Paulien Assink lezingen en workshops over dit boeiende Samenspel! Ook verzorgd zij programma’s bij o.a. Erasmus MC voor vrouwelijke leidinggevenden.

ISBN 978 90 470 020 48
Ook verkrijgbaar als e-book.
Bekijk de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk.

Een wereld vol mogelijkheden – met Hein Gubbels

Reisboek voor Pioniers in Authentiek Leiderschap (2014)

Veel mensen zijn momenteel eenzaam met nieuwe inzichten in oude contexten. Zij voelen aan dat er veel meer mogelijk is dan wat er nu uitkomt. Maar hoe laat je het beste uit mensen daadwerkelijk floreren? Pioniers onder ons weten uit eigen ervaring hoe dit pad eruit kan zien en hoe het spel samen gespeeld kan worden om sneller en plezieriger tot meer authentieke en duurzame resultaten te komen. Zij zijn soms tegen wil en dank de voorhoedespelers van generaties mensen die willen dat het op deze planeet daadwerkelijk beter wordt. In dit boek wordt ieder van ons uitgedaagd om te onderzoeken of de eigen authenticiteit voldoende tot uiting komt in het leven en werk. En of de pionier in ieder van ons een echte kans krijgt om te gaan en te staan voor het beste dat hij of zij de wereld te bieden heeft.

Dit boek biedt een reiswijzer in zeven fasen om die wereld vol mogelijkheden zowel in het groot op wereldschaal als in het klein in allerlei communities of practice daadwerkelijk te gaan manifesteren: het is daarmee een gids voor een versnelde ontwikkeling, groei en manifestatiekracht van pioniers en van de speelvelden waarin zij verkeren en leiding geven. Het is een handreiking en handleiding om inspirerende speelvelden te scheppen waarin mensen zich individueel verder kunnen ontwikkelen en samenwerken aan het laten ontstaan van een wereld waar wij trots op zullen zijn. En de generaties die na ons komen …

ISBN 978 94 910 657 29
Ook verkrijgbaar als e-book.

Artikelen en andere publicaties