Over Paulien Assink

Paulien Assink (1955) is een pionier in leiderschapsontwikkeling. Haar levensmissie is het creëren van leeromgevingen en netwerken waarin meer authentiek en verantwoord leiderschap kan ontstaan in organisaties en in de wereld te beginnen met jezelf.

Zij is sinds 2001 oprichter, creator en leider van diverse leiderschapsprogramma (o.a. CALL, RAVEL en Young CALL) waarin leiders hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen en duurzame leernetwerken kunnen vormen.

Paulien begon haar loopbaan bij de overheid (gemeentesecretaris, wethouder, directeur van een stedelijke dienst) en later in het bedrijfsleven als seniormanager bij KMPG (programmaleider van diverse internationale transformatieprogramma’s in het bedrijfsleven).

Haar uitgangspunt bij het begeleiden van leiders, teams en organisaties is dat alles in potentie al aanwezig is en dat de meerwaarde van leiderschapsontwikkeling vooral ligt in het afleggen van de belemmerende wikkels en de beoefening van de natuurlijke kwaliteiten van de leider in de dagelijkse praktijk.

In 2005 schreef zij de bestseller “Uit het Harnas: vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap” en in 2009 verscheen van haar hand “Samenspel; de kunst en praktijk van v/m Leiderschap”. Beide boeken geven in het kader van de ‘vier dimensies’ van fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel leiderschap een holistische en integrale visie en aanpak op de ontwikkeling van personen, teams, organisaties en uiteindelijk de wereld.

Sinds 2010 is zij samen met haar partner Hein Gubbels een opleiding gestart voor Pioniers in Authentiek Leiderschap (PAL) waarbij deze integrale aanpak wordt toegepast op leiderschapscoaching, team- en organisatieontwikkeling.

In januari 2014 is hun reisboek voor Pioniers in Authentiek Leiderschap verschenen: Een wereld vol mogelijkheden.

Paulien is een veelgevraagd workshopleider en spreker over authentiek leiderschap. Je kunt haar rechtstreeks benaderen of via ZijSpreekt.

Uit het harnas

Maskers af
Uit het harnas
De tijd is rijp
Om diegene te zijn
Die je altijd al was
Aan het worden bent
En zult zijn

Het is tijd
Om op te staan
En te laten zien
Wat jij in huis hebt
Jouw verborgen schat
Actief in te brengen
En te delen

De toekomst Is er al!
Zoveel mogelijkheden
Elke dag opnieuw

Paulien
13 februari 2005

Wereldprojecten

Als ontwikkelingssocioloog en pionier in leiderschapsontwikkeling ben ik met hart en ziel betrokken bij het ondersteunen van (vrouwelijk) leiderschap en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Op basis van mijn levensfilosofie en ervaring ondersteun ik vooral initiatieven en projecten die voldoen aan de volgende criteria:

  • Het project wordt geleid door iemand die ik persoonlijk ken en vertrouw;
  • Het project ondersteunt de ontwikkeling van leiderschap en ondernemerschap daar ter plaatse passend bij de lokale mogelijkheden;
  • Iedere euro die wordt geïnvesteerd komt rechtstreeks ten goede aan de mensen aldaar;
  • De ervaring leert dat investeren in vrouwelijk leiderschap vooral ten goede komt aan de lokale community en de toekomst van kinderen.